2021K Keresztféléves felvételi eljárás


A jelentkezés csak elektronikus úton nyújtható be a felvi.hu e-felvételi oldalon 2020. október 15-től.

Felvételi naptár

 • A jelentkezés határideje: 2020. november 15.
 • Kreditelismerési kérelmek postára adási határideje: 2021. január 3.
 • Kreditelismerési kérelem letöltése
 • A kreditelismerési kérelmeket a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatala részére kell elküldeni:
  • 9400 Sopron
   Erzsébet u. 9.
   A borítékon kérjük feltüntetni: Kreditelismerési kérelem

 • ONLINE Motivációs elbeszélgetés a mesterképzési szakokra jelentkezettek részére:
  2020. december 12., 10.00. (MS TEAMS alkalmazáson keresztül hívjuk be a jelentkezőket)
 • Motivációs beszélgetésre a kar honlapján lehet jelentkezni 2020. december 9-én 12.00 óráig. Jelentkezési űrlap itt.
 • A jelentkezők adatainak módosítása, sorrendmódosítás, felvételi pontszámításhoz szükséges dokumentumok feltöltési határideje: 2021. január 11.
 • Ponthatár megállapítása: 2021. január 25.
 • Hivatalos értesítések kiküldése: 2021. január 31.
 • 2020/21. tanév tavaszi szemeszterének kezdete:
  • Regisztrációs hét: 2021. január 25–30.
   A szorgalmi időszak első oktatási napja: 2021. február 1.

A 2021K felvételi eljárásban indított képzéseink:

Képzési szint Munkarend Finanszírozási forma Meghirdetett képzés Önköltség/félév Kapacitás
M N A vállalkozásfejlesztés támogatott 5<15
M N K vállalkozásfejlesztés 395 000 Ft 5<10
M N A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol) támogatott 5<15
M N K nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol) 395 000 Ft 5<10
M L A számvitel támogatott 5<15
M L K számvitel 395 000 Ft 5<15
M L A vállalkozásfejlesztés támogatott 5<15
M L K vállalkozásfejlesztés 325 000 Ft 5<15
M L A vezetés és szervezés támogatott 5<15
M L K vezetés és szervezés 395 000 Ft 5<15
A L K gazdálkodási és menedzsment 150 000 Ft 10<30

A mesterszakokra való felvételi előfeltételei

Az előzetes kreditelismerési eljárást írásban, már a felsőoktatási felvételi eljárás előtt célszerű kezdeményezni a felsőoktatási intézménynél (ezért „előzetes" a kreditelismerési eljárás).
Mesterképzésre történő jelentkezésekor az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók:

 • teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: A-típusú bemenet),
 • meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok (a továbbiakban: B-típusú bemenet),
 • meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak (a továbbiakban: C-típusú bemenet).

Aki B-, vagy C-típusú bemeneti oklevéllel rendelkezik, annál a mesterképzést meghirdető felsőoktatási intézmény előzetes kreditelismerési eljárásban megvizsgálja, hogy a korábban megszerzett kreditjei alapján az adott mesterképzési szakra történő belépéshez mennyi szakterületi kreditje ismerhető el.
Amennyiben a jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit és a felvételi összpontszáma elérné az adott mesterképzési szakon meghatározott felvételi ponthatárt, abban az esetben sem nyerhet besorolást és az alapján felvételt az adott mesterképzési szakra.
Amennyiben a jelentkező csak a minimálisan előírt szakterületi kreditszámmal rendelkezik, akkor a jelentkező felvehető ugyan, de a képzési és kimeneti követelményekben előírt minimális, valamint szükséges kreditszám különbözetét a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, az első két félévben, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie.
Sikeres felvételi eljárást követően a hallgatói jogviszony akkor jöhet létre, ha a bemeneti feltételeket megvizsgálva, a különbözeti tárgyak kiírása megtörténik az előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatásával.

 

A dokumentum letöltése.

A mesterszakos előzetes kreditelismerési eljárás folyamata

Az LKK mesterszakokra vonatkozó pontszámítási szabályzat (kivonat)