Útvonal|Képzéseink|Alapképzés (BA, BSc)|Gazdálkodási és menedzsment alapszak német nyelven
Tartalmi elemek

Gazdálkodási és menedzsment alapszak német nyelven

ugrás az oldal tetejére
Szakfelelős: Dr. Koloszár László egyetemi docens

Szakfelelős:
Dr. Koloszár László
egyetemi docens

A gazdálkodási és menedzsment alapszakot azon középiskolát végzett fiatalok részére javasoljuk, akik

  • a vállalati szférában, 
  • kis- és közepes, illetőleg nagyobb 
  • hazai, vagy külföldi vállalatoknál szeretnének elhelyezkedni. 

Német nyelvű képzésünkre elsősorban a német nyelvet megfelelő szinten elsajátított és ilyen nyelvvizsgával rendelkező magyar középiskolásokat várjuk. Ugyanakkor számítunk Ausztria, esetleg más német nyelvű országok érdeklődő középiskolásainak jelentkezésére is.

ugrás az oldal tetejére

Miért a német nyelvű Gazdálkodási és menedzsment alapszak?

ugrás az oldal tetejére

Mert a német nyelvű Gazdálkodási és menedzsment szak képzési célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű közgazdasági, vállalati gazdálkodási, szervezési és vezetési ismeretek megszerzésével alkalmasak lesznek a külföldi (német, osztrák, svájci), vagy vegyes tulajdonú kis- és közepes vállalatokban, vagy nagyobb gazdasági szervezeteknél felmerülő ágazati és funkcionális középirányítói feladatok ellátására.
A képzés németül folyik, és a közgazdasági elméleti és módszertani alapokra építve elsősorban vállalatgazdasági, pénzügyi-számviteli, menedzsment, vezetési, informatikai, továbbá marketing ismereteket nyújt. Az oktatók német és osztrák tankönyvek alapján fejlesztették ki a tananyagot, egyes specifikus területen (számvitel, jog stb.) osztrák egyetemi oktatók tartják az előadásokat. A hallgatók igény esetén párhuzamosan magyar nyelven is hallgathatják a tantárgyakat.

ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

A Nyugat-Dunántúlon – csakúgy, mint országszerte – a munkaadók körében növekszik a kereslet az idegen nyelvtudással rendelkezők iránt. A német nyelvű gazdálkodási és menedzsment alapszak végzettjei a gazdaság számos területén – beleértve az EU több országát is – helyezkedhetnek el, külföldi vagy vegyes tulajdonú vállalatoknál, szervezeteknél. Végzettjeink tanulmányaikat több mester szakon és képzési területen – a szomszédos német nyelvű országokban is – folytathatják.

ugrás az oldal tetejére

Felvételi információk

ugrás az oldal tetejére

Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetőek itt.

ugrás az oldal tetejére

Milyen tárgyakat tanulhat a német nyelvű Gazdálkodási és menedzsment alapszakon?

ugrás az oldal tetejére

A nappali és levelező tagozatos mintatanterv letölthető itt.

ugrás az oldal tetejére

Végzettség és kreditpontok

ugrás az oldal tetejére

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint
alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA, BSc)
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
közgazdász gazdálkodás és menedzsment alapszakon
Képzési jellemzők
Szint:Alapképzés
Tagozat: nappali 
Félévek száma: 6 + 1 félév (A tanulmányokat gyakorlati félév zárja.)
Helyszín: SOE LKK, Sopron, Erzsébet u. 9.
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: hetente 20-24 kontaktóra
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 210 kreditpont

ugrás az oldal tetejére

Továbbtanulási lehetőség: a Kar akkreditált mesterszakjai

ugrás az oldal tetejére

A Gazdálkodás és menedzsment alapszak az alábbi Karunkon indított, akkreditált mesterképzésbe történő belépésnél vehető figyelembe:

teljes kreditérték beszámításával:

meghatározott kreditek teljesítésével:

ugrás az oldal tetejére

Tehetséggondozás

ugrás az oldal tetejére

A tehetséggondozás szerves része a hallgatók ösztönzése a Tudományos Diákköri dolgozatok megírására, a szakkollégiumi munkára, demonstrátori pályázatok beadására, külföldi ösztöndíjak elnyerésére, valamint a tehetségbónusz bevezetése.
A TDK-munka lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka, mely során a hallgatók – konzulenseik segítségével – a graduális képzés tananyagának integrálásán túl, a választott részterületen elmélyedve egy saját feladatot, kutatási problémát oldanak meg.
A szakkollégium önszerveződő hallgatói szervezet, programjait a szakkollégium tagjai szervezik, többek között Pro-Kontra napokat, vitaesteket, tréninget, tanulmányutakat, de jótékonysági akciókat is. Nagy büszkeség számunkra, hogy a Karhoz kötődő Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium (GEKSZ) egyike azon kevés szakkollégiumnak, melyet az országos Szakkollégiumi Minősítő Bizottság minősített szakkollégiumként ismert el.
A demonstrátori munka lényege a kiemelkedő hallgatóink bevonása az intézetekben folyó oktató és kutató munkába, tananyagfejlesztési-programokba.
A külföldi ösztöndíjakat elsősorban az ERASMUS+-program keretében hirdetjük meg, melynek konkrét célja az európai hallgatói és oktatói mobilitás nagyságrendjének növelése és minőségének javítása.
A tehetségbónusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók további tantárgyakat térítésmentesen vehessenek fel, így tanulásukat kizárólag saját érdeklődésük és teljesítőképességük korlátozza csak.
A szakmai közéletbe való bekapcsolódást, a különböző gazdaságpolitikai vitákban való tájékozódás képességét rendszeres szakmai programok szervezésével kívánjuk fejleszteni, ahol külső, esetenként nemzetközi hírű szakemberek fejtik ki álláspontjukat egyes kérdésekben.
A különböző lehetőségek elérhetőségei >>

ugrás az oldal tetejére

Átjárhatóság a finanszírozási formák között

ugrás az oldal tetejére
  • A felsőoktatásban részt vevő hallgató finanszírozási formája szerint lehet államilag támogatott [állami (rész)ösztöndíjjal támogatott], vagy költségtérítéses [önköltséges] hallgató.
  • A hallgató finanszírozási forma szerinti besorolása két félévnyi időtartamra szól.
  • Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára sorolható át.
  • Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni.

Az átsorolás részletes szabályai a Hallgatói követelményrendszer 6. számú mellékletében találhatóak.

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő