Útvonal|Képzéseink|Alapképzés (BA, BSc)|Gazdálkodási és menedzsment alapszak német nyelven
Tartalmi elemek

Gazdálkodási és menedzsment alapszak angol nyelven

ugrás az oldal tetejére
Szakfelelős: Dr. Koloszár László egyetemi docens

Szakfelelős:
Dr. Koloszár László
egyetemi docens

A gazdálkodási és menedzsment alapszakot azon középiskolát végzett fiatalok részére javasoljuk, akik

  • a vállalati szférában, 
  • kis- és közepes, illetőleg nagyobb 
  • hazai, vagy külföldi vállalatoknál szeretnének elhelyezkedni. 

Angol nyelvű képzésünkre elsősorban az angol nyelvet megfelelő szinten elsajátított és ilyen nyelvvizsgával rendelkező magyar középiskolásokat várjuk. Ugyanakkor számítunk Ausztria, esetleg más országok érdeklődő középiskolásainak jelentkezésére is.

ugrás az oldal tetejére

Miért az angol nyelvű Gazdálkodási és menedzsment alapszak?

ugrás az oldal tetejére

Mert az angol nyelvű Gazdálkodási és menedzsment szak képzési célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű közgazdasági, vállalati gazdálkodási, szervezési és vezetési ismeretek megszerzésével alkalmasak lesznek a külföldi, vagy vegyes tulajdonú kis- és közepes vállalatokban, vagy nagyobb gazdasági szervezeteknél felmerülő ágazati és funkcionális középirányítói feladatok ellátására.
A képzés angolul folyik, és a közgazdasági elméleti és módszertani alapokra építve elsősorban vállalatgazdasági, pénzügyi–számviteli, menedzsment, vezetési, informatikai, továbbá marketing ismereteket nyújt. A hallgatók igény esetén párhuzamosan magyar nyelven is hallgathatják a tantárgyakat.

ugrás az oldal tetejére

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

ugrás az oldal tetejére

A Nyugat-Dunántúlon – csakúgy, mint országszerte – a munkaadók körében növekszik a kereslet az idegen nyelvtudással rendelkezők iránt. Az angol nyelvű gazdálkodási és menedzsment alapszak végzettjei a gazdaság számos területén – beleértve az EU több országát is – helyezkedhetnek el, külföldi vagy vegyes tulajdonú vállalatoknál, szervezeteknél. Végzettjeink tanulmányaikat több mester szakon és képzési területen folytathatják.

ugrás az oldal tetejére

Felvételi információk

ugrás az oldal tetejére

Felvételi időszakban a felvételi információk a felvi.hu oldalon érhetőek el, illetve megtekinthetőek itt.

ugrás az oldal tetejére

Milyen tárgyakat tanulhat az angol nyelvű Gazdálkodási és menedzsment alapszakon?

ugrás az oldal tetejére

A nappali és levelező tagozatos mintatanterv letölthető itt.

ugrás az oldal tetejére

Végzettség és kreditpontok

ugrás az oldal tetejére

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint
alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA, BSc)
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
közgazdász gazdálkodás és menedzsment alapszakon
Képzési jellemzők
Szint:Alapképzés
Tagozat: nappali 
Félévek száma: 6 + 1 félév (A tanulmányokat gyakorlati félév zárja.)
Helyszín: SOE LKK, Sopron, Erzsébet u. 9.
A foglalkozások formája: előadás, gyakorlat, konzultáció
A foglalkozások gyakorisága: hetente 20-24 kontaktóra
A költségtérítés összege: az aktuális Felvételi Tájékoztatóban megadottak szerint (www.felvi.hu)
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 210 kreditpont

ugrás az oldal tetejére

Továbbtanulási lehetőség: a Kar akkreditált mesterszakjai

ugrás az oldal tetejére

A Gazdálkodás és menedzsment alapszak az alábbi Karunkon indított, akkreditált mesterképzésbe történő belépésnél vehető figyelembe:

teljes kreditérték beszámításával:

meghatározott kreditek teljesítésével:

ugrás az oldal tetejére

Tehetséggondozás

ugrás az oldal tetejére

A tehetséggondozás szerves része a hallgatók ösztönzése a Tudományos Diákköri dolgozatok megírására, a szakkollégiumi munkára, demonstrátori pályázatok beadására, külföldi ösztöndíjak elnyerésére, valamint a tehetségbónusz bevezetése.
A TDK-munka lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka, mely során a hallgatók – konzulenseik segítségével – a graduális képzés tananyagának integrálásán túl, a választott részterületen elmélyedve egy saját feladatot, kutatási problémát oldanak meg.
A szakkollégium önszerveződő hallgatói szervezet, programjait a szakkollégium tagjai szervezik, többek között Pro-Kontra napokat, vitaesteket, tréninget, tanulmányutakat, de jótékonysági akciókat is. Nagy büszkeség számunkra, hogy a Karhoz kötődő Gidai Erzsébet Közgazdaságtudományi Szakkollégium (GEKSZ) egyike azon kevés szakkollégiumnak, melyet az országos Szakkollégiumi Minősítő Bizottság minősített szakkollégiumként ismert el.
A demonstrátori munka lényege a kiemelkedő hallgatóink bevonása az intézetekben folyó oktató és kutató munkába, tananyagfejlesztési-programokba.
A külföldi ösztöndíjakat elsősorban az ERASMUS+-program keretében hirdetjük meg, melynek konkrét célja az európai hallgatói és oktatói mobilitás nagyságrendjének növelése és minőségének javítása.
A tehetségbónusz célja, hogy a legtehetségesebb hallgatók további tantárgyakat térítésmentesen vehessenek fel, így tanulásukat kizárólag saját érdeklődésük és teljesítőképességük korlátozza csak.
A szakmai közéletbe való bekapcsolódást, a különböző gazdaságpolitikai vitákban való tájékozódás képességét rendszeres szakmai programok szervezésével kívánjuk fejleszteni, ahol külső, esetenként nemzetközi hírű szakemberek fejtik ki álláspontjukat egyes kérdésekben.
A különböző lehetőségek elérhetőségei >>

ugrás az oldal tetejére

Átjárhatóság a finanszírozási formák között

ugrás az oldal tetejére
  • A felsőoktatásban részt vevő hallgató finanszírozási formája szerint lehet államilag támogatott [állami (rész)ösztöndíjjal támogatott], vagy költségtérítéses [önköltséges] hallgató.
  • A hallgató finanszírozási forma szerinti besorolása két félévnyi időtartamra szól.
  • Az önköltséges hallgató csak magyar állami ösztöndíjas képzési formára, a költségtérítéses hallgató csak államilag támogatott képzési formára sorolható át.
  • Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni.

Az átsorolás részletes szabályai a Hallgatói követelményrendszer 6. számú mellékletében találhatóak.

ugrás az oldal tetejére


Előző Tartalomjegyzék Fel Következő