Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának szavazati jogú tagjai

 

2019. január 1-től 2022. december 31-ig

Kivonat a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Ügyrendjéből:
A Kari Tanácsnak választás alapján tagjai (18 fő)

  • 12 fő az oktatók köréből, ezen belül a vezetői megbízatással nem rendelkező oktatók képviseletét biztosítani kell
  • 1 fő az egyéb munkakörben foglalkoztatottak köréből
  • 4 fő hallgató a Hallgatói Önkormányzat delegálása alapján
  • 1 fő doktorandusz hallgató a Doktorandusz Önkormányzat delegálása alapján
NÉV munkakör beosztás
MEGBÍZÁS ALAPJÁN:
Dr. Czeglédy Tamás egyetemi docens dékán
VÁLASZTÁS ALAPJÁN AZ OKTATÓK/KUTATÓK KÖRÉBŐL (12 fő):
Bazsóné Dr. Bertalan Laura adjunktus  
Dr. Hoschek Mónika egyetemi docens dékánhelyettes
Dr. Keresztes Gábor adjunktus  
Dr. Koloszár László egyetemi docens dékánhelyettes
Dr. Kópházi Andrea egyetemi docens  
Dr. Kovács Tamás egyetemi docens intézetigazgató
Dr. Nedelka Erzsébet adjunktus  
Dr. Pirger Tamás adjunktus  
Dr. Resperger Richárd adjunktus  
Dr. Szóka Károly egyetemi docens  
Dr. Tóth Balázs István egyetemi docens intézetigazgató
Tóthné Dr. Szabó Erzsébet egyetemi docens  
VÁLASZTÁS ALAPJÁN AZ EGYÉB FOGLALKOZTATOTAK KÖRÉBŐL (1 fő):
Molnár Gyöngyi ügyvivő szakértő  
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐI
1. hallgató  
2. hallgató  
3. hallgató  
4. hallgató  
DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJE
1. doktorandusz  

Megjegyzés:
A Karon 2019. szeptember 16-19. között választják meg a Hallgatói Önkormányzat tisztségviselőit, utána dönt a HÖK a 2019/2020. tanév Kari Tanácsának hallgatói és doktoranduszi delegáltjairól.