Lectori salutem

Tisztelt Látogató!

Dr. Bartók István egyetemi docens, mb. dékán

Dr. Bartók István
egyetemi docens
mb. dékán


A Kari Tanács, kollégáim és magam nevében köszöntöm honlapunkon diákjainkat, jövendő hallgatóinkat és kedves szüleiket! A következő sorokban a Kar küldetéséről, törekvéseiről és jövőképéről lesz szó. Honlapunk ebbe az értelmező keretbe foglalva tartalmazza a képzéssel, a hallgatói léttel kapcsolatos információkat, szabályokat.
Programunk alapcélja, hogy hallgatóink oklevelük átvételekor szilárd elméletei alapokkal, idegennyelv-tudással rendelkezzenek és képesek legyenek a mindennapi kreativitásra, leleményességre. Mindazok, akik még magasabb fokon kívánják bővíteni alaptudásukat, a mesterképzésben folytathatják tanulmányaikat. A legjobbak pedig doktori iskolánkban tudományos fokozatot szerezhetnek. Ezek a jövőépítés lépcsői, lehetőségei.
A közgazdász munkalehetőségei sokrétűek s még sokrétűbbek lesznek a jövőben. Nem véletlen, hogy a közgazdaságtudománynak nagy a vonzereje a pályaválasztásban, felsőoktatásban, noha a nagy többség számára költségtérítéssel jár. Mindennek tudatában ezért fő célunk, hogy a soproni közgazdasági diploma egyedisége, minősége hallgatóink számára olyan sajátos, bővíthető tudást is adjon, amely értékőrző garancia a munka világában.

Mit kínálunk hallgatóinknak? A Soproni Közgáz oktatási–tudományos rendszerében magas szakmai színvonalat igyekszünk fenntartani, (m)értékadó diplomát adunk, a kötelező képzésen kívül számos egyéni fejlődési lehetőséget kínálunk hallgatóinknak. Országosan is minősítést szerzett szakkollégiumunkban, elhivatott oktatók támogatásával, önszerveződésben bontakozhat ki a tehetségük. Közgazdász Klubunk, illetve a szintén általunk életre hívott és szervezett, idén tíz esztendős Területfejlesztési Szabadegyetem egy-egy szakterület legkiválóbb művelőit is „házhoz hozza.” Vállalati kapcsolataink révén gyakorlatias, rugalmas képzést nyújtunk. Tudományos diákkörünk hallgatói és oktatói az elmúlt években számos országos első díjat, elismerést nyertek el. Mindezt egyedi atmoszféra, emberközpontú működés teszi teljesen átélhetővé, ahol az emberi kapcsolatok is értéket közvetítenek. A kiváló felkészültség mellett az idegennyelv-tudás a siker másik záloga. Természetes tehát, hogy ingyenes nyelvtanulási lehetőséget kínálunk hallgatóinknak négy szabadon választott féléven keresztül.
Karunknak széles körűek a nemzetközi kapcsolatai. Ezek között is egyedülálló a 2014 májusában szervezésünkben létrejött „Amber Road” – Közép-európai Gazdaságtudományi Karok Hálózata, amely 9 ország 13 intézményének szövetsége. Ennek keretében hallgatóink különböző egyetemeken tanulhatnak majd, megismerhetik az európai nyelveket, kultúrákat. Az együttműködési megállapodás révén olyan nemzetközileg is elfogadott közös diplomát hozunk létre, melynek megszerzése során hallgatóink akár több szemeszterben is más-más partneregyetemen folytathatják tanulmányaikat. Hallgatóbarát órarendünket úgy állítottuk össze, hogy a lehető legtöbb összefüggő szabadidejük legyen, amit tanulással, pihenéssel, vagy akár diákmunkával tehetnek gazdagabbá.
Tudjuk, hogy a családok nagy többsége anyagi áldozatok árán képes gyermekének felsőfokú taníttatására. Erre figyelemmel az alapképzésekben (BA) három különböző ösztöndíjlehetőségetkínálunk annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű, illetve a kiváló eredményeket elérő diákjaink számára biztosítani tudjuk az ingyenes felsőoktatást. (Bachelor ösztöndíj – már az első félévtől! Menedzser ösztöndíj – közvetlen vállalati támogatással. Kiválósági ösztöndíj – a legjobbaknak.)
Nem tévesztjük szem elől azonban azt sem, hogy az egyetem kreatív emberek tudásközössége is. Ennek szellemében egymás értékeit, tudását tisztelő és megbecsülő partneri kapcsolatot ajánlunk fel a hallgatóinknak. Kollégáim és a magam nevében honlapunk Látogatóinak, a nappali és levelező tagozatos hallgatóinknak a közös gondolkodáshoz, a közös tettekhez is erőt, jó egészséget kívánok!

Jó szerencsét!

Dr. Bartók István
egyetemi docens
mb. dékán