LKK ösztöndíjprogram

A Közgazdaságtudományi Kar a Soproni Felsőoktatásért Alapítvánnyal összefogva az államilag finanszírozott hallgatói létszám csökkentése miatt ösztöndíj alapot létesített.
Az eddigi tapasztalataink alapján egyértelmű, hogy a vállalatok, intézmények és külföldi partnerek egyaránt készek támogatni Sopronban a gazdasági felsőoktatást, mert azt egyaránt fontosnak tartják a régió fejlődése, illetőleg a munkaerő utánpótlás szempontjából.
Az alapképzés hallgatói számára három különböző ösztöndíj típust kínál a Kar, illetőleg az Alapítvány.

1. „Bachelor” ösztöndíj

Erre az ösztöndíj lehetőségre a legalább 370 felvételi pontot, illetve 3,4-es tanulmányi átlagot elért, a felvételkor a 25. életévét be nem töltött, nappali alapszakos hallgatók  adhatják be pályázatukat. A Kar minden félév elején közzéteszi  a pályázati kiírást. A pályázatokat egy, a Kari Tanács által  választott bizottság rangsorolja és a rendelkezésre álló keret  figyelembe vételével osztja ki. Az ösztöndíj összege az önköltséges  díjat fedezi, de a hallgató ebből 100.000,- Ft-ot kap meg félévkezdéskor. A  további összegeket akkor utalja át az Alapítvány, ha a hallgató a  félév során legalább 25 kreditet teljesített. A vizsgaidőszak  lezárása után a tanulmányi eredménytől függően az alábbiak szerint  alakul a további összegek juttatása a hallgatók részére:
amennyiben a hallgató tanulmányi átlaga eléri 

  • legalább a 3,5-ot, akkor 25 ezer Ft-ot;
  • legalább a 4,0-t, akkor 45 ezer Ft-ot;
  • legalább a 4,5-öt, akkor 70 ezer Ft-ot utal át az  Alapítvány kiegészítésképpen.

2. „Menedzser” ösztöndíj

A menedzser ösztöndíjnál a vállalati támogatás játszik lényeges  szerepet. Erre az ösztöndíjra a legalább 3,7-es tanulmányi átlagot elért hallgatók pályázhatnak. A Kar minden félév elején közzéteszi  a pályázati kiírást. A támogatást felajánló vállalat a hallgatóval  tanulmányi szerződést köthet, ezért az ösztöndíj odaítélésénél a  Bizottság mellett a vállalat képviselője is jelen lehet. Ezen  ösztöndíj odaítélésénél a tanulmányi eredmény, valamint a vállalat képviselőjének véleménye  kerül figyelembe vételre.
  A menedzser ösztöndíj összege az önköltséges díjat fedezi,  de a hallgató ennek 2/3 részét (150 ezer Ft esetén 100 ezer Ft-ot)  kapja meg a félév kezdetekor. A további összegeket akkor utalja át az  Alapítvány, ha a hallgató a félév során legalább 25 kreditet  teljesített. A vizsgaidőszak lezárása után a tanulmányi  eredménytől függően az alábbiak szerint alakul a további összegek  átutalása a hallgatók részére:
amennyiben a hallgató tanulmányi átlaga eléri 

  • legalább a 3,5-ot, akkor 20 ezer Ft-ot;
  • legalább a 4,0-t, akkor 35 ezer Ft-ot;
  • legalább a 4,5-öt, akkor 50 ezer Ft-ot utal át az  Alapítvány kiegészítésképpen.

3. „Kiválósági” ösztöndíj

Kiválósági ösztöndíjra azon hallgatók pályázhatnak az egyes  félévek lezárása után, akik önköltséges díjukat befizették, vagy  hitelt vettek fel tanulmányaik finanszírozására. A pályázóknak a  megelőző félév során legalább 25 kreditet kell teljesíteni.
A jó, vagy kiváló tanulmányi eredmények alapján a következő  összegekre lehet pályázni:
amennyiben a hallgató a megelőző félévben 

  • legalább 4,0-s tanulmányi átlagot ért el, akkor 25 ezer  Ft;
  • legalább 4,5-ös tanulmányi átlagot ért le, akkor 50 ezer  Ft ösztöndíjban részesülhet.

A pályázatokat a Bizottság rangsorolja. Az elnyert ösztöndíj egy  félévre szól.