Köszöntjük a Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola honlapján!

 

 

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy érdeklődik a Doktori Iskola nyújtotta programok, képzések iránt. A felsőoktatásról szóló törvény értelmében az egyetemi képzés legmagasabb szintű formája a szervezett vagy egyéni felkészülés keretében folyó doktori képzés. A tudományos fokozat (PhD) kiadása 1993-tól ismét az egyetemekhez kapcsolódik és kizárólag akkreditált doktori iskolák jogosultak arra. Ide tartozik a soproni Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon működő Doktori Iskola is, ami bár nem tekint hosszú múltra vissza, hiszen a Kar is az ezredfordulón jött létre, mégis az elmúlt időszakban jelentős eredményeket ért el. Megnyilvánul ez egyebek mellett a felvett hallgatók tekintélyes számában is, akik közül minden évben többen sikeresen teljesítik a képzés követelményeit és PhD fokozatot szereznek. A magyar hallgatók mellett egyre több a külföldi hallgató. A magyar és idegen (angol, német) nyelvű képzésekben és a témavezetésben felkészült oktatók működnek közre. A szűkebb érdeklődéstől függően öt program (vállalkozás gazdaságtan és menedzsment, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, marketing, pénzügy, humánerőforrás társadalmi, gazdasági összefüggései) közül lehet választani, amelyek különböző nyelveken és különböző képzési formákban (nappali, levelező, egyéni) művelhetők. A PhD képzésben általában azok vesznek részt, akik a felsőoktatásban és/vagy tudományos műhelyekben tervezik az életüket, de jelentős azon szakemberek száma is, akik más területekről (gazdasági szervezetek, hazai és nemzetközi intézmények, szervezetek) jelentkeznek a doktori képzésre és szereznek idővel sikeresen PhD fokozatot.

A doktori képzés időtartama 2016-tól négy év lett, ami 2+2 éves szakaszra tagolódik. A negyedik aktív félév után komplex vizsgát kell tenni, amit azután kétéves kutatási és publikációs tevékenység követ. A négy éves doktori képzésünk mellett más (pl. horvát, cseh, szlovák) egyetemekkel való együttműködés eredőjeként a három éves képzést nyújtó International Cross Border PhD Program másod- és harmadéves hallgatóit is fogadjuk, akik az első éves alapozó képzést az eisenstadti University of Applied Sciences-en teljesítik. Ez a joint PhD program „International Economic Relations and Management” területen nemzetközi együttműködés keretében valósul meg.

A Doktori Iskola a Soproni Egyetemhez benyújtott habilitációs pályázatok elbírálásának és a habilitációs eljárás lefolytatásának is színtere, amennyiben a habilitációs pályázat tudományterülete a Doktori Iskola profiljába tartozik. A habilitált doktori cím (dr. habil) elsősorban a felsőoktatásban oktató és kutató, PhD. fokozattal rendelkező kollégák oktatási és tudományos teljesítményének megítélését szolgálja. Ezen cím elnyerése az egyetemi tanári pályázatok nélkülözhetetlen feltétele.

A mellékelt menüpontok segítségével részletes információk állnak rendelkezésre, illetve a Doktori Iskola titkársága is készséggel szolgál további tájékoztatással. Bízunk abban, hogy a doktori képzésünk elnyeri tetszését és hamarosan hallgatóként üdvözölhetjük a Doktori Iskolában, de habilitációra jelentkezőként is szívesen fogadjuk.

Prof. Dr. Kiss Éva DSc
Doktori Iskola vezető